Vodný raj Vyhne

Vodný raj Vyhne poskytuje svoje služby celoročne.

V hlavnej letnej sezóne, ktorá trvá od mája do septembra, sú v prevádzke nasledovné bazény:

Viacúčelový bazén je členený na časť neplaveckú (oddychovú - relaxačnú) rozmerov 11,5 x 21,5 m o hĺbke od 1,10 – do 1,25 m, dve plavecké časti, z nich prvá rozmerov 7,55 x 25m o hĺbke od 1,35 – do 1,80 m a druhá rozmerov 7,55 x 50 m o hĺbke od 1,25 – do 1,80 m a potápačskú záhradu rozmerov 13,5 x 3,9 m o hĺbke 4,0 m.

Viacúčelový bazén sa plní prírodnou termálnou vodou, ktorej teplota pri zdroji je 36,5 - 37 ºC. Zaizolovaným potrubím sa privádza do technológie viacúčelového bazénu, nachádzajúcej sa v priestoroch pod bazénom. Technologické zariadenie zabezpečuje filtráciu, dezinfekciu, predpísanú chemickú úpravu, prečerpávanie, recirkuláciu, dopĺňanie vody a jej chladenie tepelným čerpadlom na požadovanú teplotu pred vypustením do recipientu.

Obidve časti, t. j. neplavecká i plavecká majú rovnakú teplotu 29 – 30 ºC
Neplavecký oddychový (relaxačný) bazén s vodnými atrakciami má teplotu od 30 – do 32 ºC.
Neplavecký – dojazdový tobogánový bazén má teplotu od 29 do 30 ºC.
Detský bazén do 6 rokov má teplotu vody od 29 do 30 ºC.
V mimosezóne, ktorá trvá od septembra do mája, je v prevádzke vnútorný výplavový bazén s perličkami a jacuzzi, s celoročným výplavom do exteriéru
Výplavový bazén je celoročný, s vodnými atrakciami – hydromasážne lavice, tzv. perličky, protiprúd a jacuzzi.
Teplota vody je 36 ºC.

Pred vstupom do areálu Vodného raja Vyhne je mieste umiestnená informačná tabuľa s údajmi o jednotlivých bazénoch (viacúčelovom, detskom, výplavovom a dojazdovom s tobogánom), dispozičnom členení viacúčelového bazénu (oddychová – relaxačná, neplavecká časť, dve plavecké časti a potápačská záhrada), teplote vody v jednotlivých častiach a hĺbkach v jednotlivých častiach.

V plaveckej časti sa odporúča iba rekreačné plávanie a neodporúča sa kondičné, alebo výkonnostné plávanie
Pre osoby, ktoré trpia srdcovo - cievnymi ochoreniami sa odporúča, aby na základe svojho zdravotného stavu zvážili, prípadne časovo obmedzili pobyt v jednotlivých častiach viacúčelového bazénu.
Z každej časti areálu í má každý návštevník možnosť vizuálne kontrolovať na hodinách dĺžku svojho pobytu v jednotlivých bazénoch a ich častiach
V prípadoch konania organizovaných športových podujatí , t. j. plaveckých pretekov, bude vyradený resp. nastavený ohrev vody tak, aby v plaveckých častiach viacúčelového bazénu bola docielená určená teplota 26 ºC. V týchto prípadoch bude viacúčelový bazén vyhradený len pre účastníkov športového podujatia

Komentáre

comment1

comment1